Ορισμός

Η Hπατίτιδα Β είναι μια από τις πιο κοινές ιογενείς ασθένειες παγκοσμίως. Όπως και με την Hπατίτιδα C, η μόλυνση εμφανίζεται, μεταξύ άλλων, μέσω αίματος και σεξουαλικής επαφής.

Αφροδισιολογία

Ηπατίτιδα Β/C

Η ηπατίτιδα Β μπορεί να προκαλέσει πυρετό, μυϊκό πόνο, έμετο, διάρροια και ηπατική βλάβη. Τα συμπτώματα της Hπατίτιδας C είναι συνήθως ήπια και μάλλον πιο γενικά: Οι πάσχοντες έχουν, για παράδειγμα, πόνο στους μύες και τις αρθρώσεις, ελαφρύ πυρετό, ναυτία και αποστροφή για ορισμένα τρόφιμα. Αργότερα, μπορεί να εμφανιστούν σκουρόχρωμα ούρα, κιτρίνισμα του δέρματος, του λευκού των ματιών (ίκτερος) και αποχρωματισμένα κόπρανα.

Ως αποτέλεσμα της χρόνιας φλεγμονής του ήπατος, μπορεί να αναπτυχθεί ένα συρρικνωμένο ήπαρ (κίρρωση του ήπατος) καθώς και  κακοήθης όγκος του ήπατος (καρκίνος του ήπατος).