Ορισμός

Ένα από τα ΣΜΝ (= σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα). Είναι μια μολυσματική ασθένεια που προκαλείται από ιούς των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), η οποία αυξάνεται σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες και αρχικά αναπτύσσει μόνο λίγες, μυτερές, μαλακές βλατίδες με τάση να εξαπλώνονται γρήγορα και να σχηματίζονται μεγάλης κλίμακας ανθοκραμβοειδείς ή οζώδεις αναπτύξεις.

Αφροδισιολογία

Οξυτενή Κονδυλώματα

Παγκοσμίως το πιο συχνό σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νοσήμα. Εντοπίζεται σε περίπου 1% των σεξουαλικά ενεργών ενηλίκων στην Ευρώπη μεταξύ 15 και 45 ετών. Μετάδοση από άτομο σε άτομο μέσω άμεσης επαφής, ειδικά κατά τη σεξουαλική επαφή. Ένα υγρό περιβάλλον είναι ευεργετικό για την μετάδοση. Οι γυναίκες και οι άνδρες επηρεάζονται εξίσου συχνά. Η ηλικία αιχμής είναι μεταξύ 20 και 24 ετών.