Ορισμός

Αντιμετώπιση παθήσεων που εμφανίζονται κατά τις παιδικές ηλικίες.

Δερματολογία

Παιδοδερματολογία

Οι πιο κοινές παθήσεις είναι:

  • Ιλαρά
  • Μολυσματικό Ερύθημα
  • Αιφνίδιο Εξάνθημα
  • Ερυθρά
  • Λοιμώδης Μονοπυρήνωση
  • Ανεμοβλογιά
  • Νόσος χεριών, ποδιών και στόματος
  • Σύνδρομο Gianotti Crosti
  • Λειχηνοειδής Πιτυρίαση
  • Μονόπλευρο Μεσοθωρακικό Εξάνθημα
  • Οξύ Aιμορραγικό Oίδημα